13 januari 2021

På tal om, andras hängrännor?

Vad gör man, när snön virvlar runt i luften? Jo, man slår helt enkelt. Ihjäl tiden, med berott mod. Men bara, den tid. Som man, eventuellt har över? När man har, räknat bort allt. Denna där, eventuella överflödiga tiden? Som bara, simmar runt. Som äckliga exkrementer. Utan egentlig nytta? Som man inte alls, är beroende utav? Det vet man, ju inte om? Förrns efteråt? Förvisso! Andra kanske, spikar papptak? Rensar andras, hängrännor. Busvisslar på grannfrun. En del, plockar ut ett förskott. På sin, extremt ansträngda lön. Medan andra troligtvis. Solar sig, i glansen? Av en snigels, burdusa framfart? Alla har vi, våra sätt. Att skapa, nya spelrum? När snön, plötsligt virvlar runt i luften.